Archive for the ‘ flowers ’ Category

A Scented October Morning – Monochrome

 

 October Scents

The monochrome weekly with our host Aileni

Engarn and Lonicera Caprifolium

 Engarn, Vaxholm

Lonicera caprifolium - Honeysuckle

 

Morning dew

 and  

fog down on the meadow by the lake. 

wet cold feet on the grass 

a scent of Caprifolium… 

 October scents
 

Visst gör det ont när knoppar brister.

 
 
Honeysuckle
Honeysuckle
 

YES, OF COURSE IT HURTS

Yes, of course it hurts when buds are breaking.
Why else would the springtime falter?
Why would all our ardent longing
bind itself in frozen, bitter pallor?
After all, the bud was covered all the winter.
What new thing is it that bursts and wears?
Yes, of course it hurts when buds are breaking,
hurts for that which grows
                         and that which bars.
 
Yes, it is hard when drops are falling.
Trembling with fear, and heavy hanging,
cleaving to the twig, and swelling, sliding -
weight draws them down, though they go on clinging.
Hard to be uncertain, afraid and divided,
hard to feel the depths attract and call,
yet sit fast and merely tremble -
hard to want to stay
                    and want to fall.
 
Then, when things are worst and nothing helps
the tree's buds break as in rejoicing,
then, when no fear holds back any longer,
down in glitter go the twig's drops plunging,
forget that they were frightened by the new,
forget their fear before the flight unfurled -
feel for a second their greatest safety,
rest in that trust
                   that creates the world.
translated by David McDuff from a peom by Karin Boye.
~~~
 
SVENSKA orginaltexten av Karin Boye
 
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan 
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
                              och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  –
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra  –
svårt att vilja stanna
                              och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden  –
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
                              som skapar världen.

 
 

Dikt av  Karin Boye

 
 
 
 

Have a great Monday/ TYRA

 

 

From my Treasure Chest of Photographs

Pictures from time gone by –

Sekelskiftesbilder från en svunnen tid.

Pictures from time gone by, these pictures are from the beginning of last century. And the names of the persons on the picture are Mr. and Mrs. Altrichter. They lived just outside Stockholm and it is from there home these pictures are. The Altrichters son, Carl. A. Altrichter was my uncle married to Sonja Altrichter, my dear dear aunt.  This is a cultural treasure where you can see a home of a family that lived some hundred years ago.

The Veranda

The Veranda

The house and garden

The house and garden

The living room

The living room

The music room

The music room

The Altrichters

The Altrichters

The dining room

The dining room

Enjoy/ TYRA