Archive for December, 2007

Åkerby i Norra Uppland

Det här är den fina klockstapeln i den lilla orten Åkerby i Norra Uppland.

The Clocktower in Åkerby

RYSSHÄRJNINGAR
Sommaren år 1719 blev ödesdiger för Åkerby och många andra bruk och byar i Uppland. I det stora nordiska krigets slutskede anföll ryssarna den svenska ostkusten, för att på tsarens order härja och bränna så mycket som möjligt. Den 26 juli brändes Åkerby bruk  ned , masugnen förstördes , lika så hammarsmedja, mjöl- och sågkvarn samt nio bondgårdar. Tänk om allt det hade funnits kvar idag…..men ack nej. Men ‘ryssen’ finns.

Läs mer om Åkerby i Tyras Trädgård

Advertisements
Advertisements